آخرین دیدگاه‌ها
🔒
|
۲ ماه پیش

موس روی نوشته‌ها بیارید اون بالا روی دیدگاه کلیک کنید و برام نظر بفرستید 😆

۰ دیدگاه
|
۴ هفته پیش

∞ STAR ∞

۰ دیدگاه
|
۴ هفته پیش

عاقل‌تر از آنیم که دیوانه نباشیم!

مهدی اخوان ثالث

۰ دیدگاه
|
۱ ماه پیش

When you know nothing matters, the universe is yours.
And I've never met a universe that was into it.
The universe is basically an animal.
It grazes on the ordinary.

Rick & Morty - S03E09

۰ دیدگاه
|
۱ ماه پیش

Act like you trust people,
But do not.

2 دیدگاه
|
۲ ماه پیش

این تصویر دقیقا آیده‌آل‌ترین لحظه ممکن زندگیمو داره بیان می‌کنه!

۰ دیدگاه
|
۲ ماه پیش

ما معمولیا هروقت با یکی دردو دل میکنیم، یجوری رفتار میکنه که نیاز پیدا میکنیم با یکی دیگه راجع به رفتار این دردو دل کنیم! 😐

موژی

۰ دیدگاه
|
۲ ماه پیش
Charlie

If I had just looked up, I could've been with you this whole time.

Katie

You were.

Midnight Sun – 2018

۱ دیدگاه
|
۲ ماه پیش

از وقتی شرکت #Adobe ایران رو تحریم کرد درواقع گل به خودی زد،
قبلا باید اینترنت رو قطع میکردیم و فوتوشاپ نصب میکردیم الان دیگه لازم نیست !

شیخ پژمان

۰ دیدگاه
|
۲ ماه پیش

برایش کافے نبودم و
برایش به اندازه کافے بودند ...
و این غم‌انگیزترین
پایان هر عاشقانه ایست!

علی‌قاضی‌نظام