آخرین دیدگاه‌ها
۰ دیدگاه
|
۲ ماه پیش

من همیشه مهم بودم…

اما نه به اندازه‌ی کافی،
نه اونقدری که باید می‌بودم،
نه اونقدری که حقم بود باشم!

شروع گفتگوی جدید