آخرین دیدگاه‌ها
۰ دیدگاه
|
۲ ماه پیش

برایش کافے نبودم و
برایش به اندازه کافے بودند ...
و این غم‌انگیزترین
پایان هر عاشقانه ایست!

علی‌قاضی‌نظام

شروع گفتگوی جدید